II zjazd kandydatów na ceremoniarzy 2022-2023

II zjazd kandydatów na ceremoniarzy 2022-2023

LSO Diecezja Lublin Kurs Ceremoniarza 2022-2023 Ceremoniarze Kurs Dom na Podwalu Turnus II (15)

Od 4 do 5 listopada 2022 r. miał miejsce II zjazd kandydatów na ceremoniarzy w domu rekolekcyjnym archidiecezji lubelskiej na podwalu w Lublinie.

II zjazd Kursu Ceremoniarza 4-5.11.2022 r.

Kurs rozpoczął się kolacją w Piątek oraz Msza św., oraz Sakramentem pokuty i pojednania. Kandydaci rozważali Słowo Boże oraz formowali się duchowo. 

Wieczorem miał miejsce egzamin ze Struktury Mszy świętej, która składa się z dwóch części: z Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej ściśle ze sobą połączonych, tworzących razem jeden akt kultu. Pozostałe obrzędy rozpoczynają i kończą liturgię mszalną. Poszczególne części Mszy Świętej obejmują różne elementy: modlitwy, czytania, pozdrowienia, aklamacje, obrzędy, znaki i procesje. W pewnych momentach Mszy zachowujemy święte milczenie.

LSO Diecezja Lublin Kurs Ceremoniarza 2022-2023 Ceremoniarze Kurs Dom na Podwalu Turnus II (16)
 
Obrzędy wstępne:
 • Wejście z towarzyszącym śpiewem
 • Pozdrowienie wiernych
 • Słowo wprowadzenia (dowolne)
 • Akt pokutny
 • Kyrie eleison (o ile nie zaszło w akcie pokutnym)
 • Gloria in excelsis Deo
 • Modlitwa
Liturgia Słowa Bożego:
 • Czytania biblijne
 • Śpiewy między czytaniami
 • Sekwencja
 • Ewangelia
 • Homilia
 • Wyznanie wiary
 • Modlitwa powszechna
Liturgia ofiary (Eucharystyczna):
 • Przygotowanie darów ofiarnych
 • Modlitwa Eucharystyczna
 • Obrzędy komunijne
Obrzędy końcowe:
 • Ogłoszenia duszpasterskie
 • Pozdrowienie wiernych i błogosławieństwo
 • Rozesłanie
Sobotę dzień kandydaci rozpoczęli modlitwą Liturgii Godzin, następnie po śniadaniu miały miejsce warsztaty liturgiczne z posługiwania się Mszałem Rzymskim. Każdy ceremoniarz powinien umieć tę ważną Księgę Liturgiczną. Po wyczerpujących ćwiczeniach liturgicznych zjazd zakończył się Mszą świętą o godz. 17:00 a następnie kolacją. 

Galeria II zjazdu Kursu na Ceremoniarza

Nie ma żadnych komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart