Niezbędnik LSO

Czytania na każdy dzień

Kolor szat liturgicznych:

Niezbędnik LSO Lublin


Niezbędnik LSO to czytania na każdy dzień i kolor szat liturgicznych – coś, co z pewnością przyda się do przygotowania do Mszy Świętej.


Jakie informacje zawiera Niezbędnik LSO Lublin?


Niezbędnik LSO Lublin pozwala szybko sprawdzić, jaki kolor szat liturgicznych przypada na dany dzień w kalendarzu liturgicznym. Ponadto daje możliwość zapoznania się z aktualnymi czytaniami z Pisma Świętego.


Sprawdź nasz Niezbędnik LSO!

niezbednik lso biblia pismo święte ministrant modlitwa grafika background

niezbednik lso biblia pismo święte ministrant modlitwa grafika background


Select date

Dwunasta Niedziela zwykła

Księga Hioba 38,1.8-11.

Z wichru Pan zwrócił się do Hioba i rzekł:
«Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone,
gdy chmury mu dałem za ubranie, za pieluszki – ciemność pierwotną?
Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę.
I rzekłem: Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora dla twoich nadętych fal».

Księga Psalmów 107(106),23-24.25-26.28-29.30-31.

Ci, którzy na statkach ruszyli na morze,
by handlować na wodach ogromnych,
widzieli dzieła Pana
i Jego cuda wśród głębin.

Rzekł i zerwał się wicher
burzliwie piętrząc fale.
Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań,
ich dusza truchlała w nieszczęściu.

Wołali w nieszczęściu do Pana,
a On ich uwolnił od trwogi.
Zamienił burzę na powiew łagodny,
umilkły morskie fale.

Radowali się ciszą, która nastała,
przywiódł ich do upragnionej przystani.
Niechaj dziękują Panu za Jego miłosierdzie,
za Jego cuda wobec synów ludzkich.

Drugi list do Koryntian 5,14-17.

Bracia:
Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli.
A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób.
Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

Ewangelia wg św. Marka 4,35-41.

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę».
Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.
A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą.
On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?»
On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary!»
Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»


Fragment liturgicznego tłumaczenia Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum
By codziennie mogli Państwo otrzymywać tekst Ewangelii, prosimy się zarejestrować : ewangelia.org
Oficjalna strona internetowa Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Lubelskiej. Witamy serdecznie!

© 2023 LSO Lublin – Wszelkie prawa zastrzeżone.
Twórca strony: MATEUSZ ŚWIST (MŚ)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart