Ministrant LSO

Funkcja, która przypisana jest do pełnienia posługi bezpośrednio z paramentami liturgicznymi

Ministrant LSO Lublin


Ministrant LSO Lublin to najniższy stopień w hierarchii Liturgicznej Służby Ołtarza. Funkcja ta jest przypisana do pełnienia posługi związanej bezpośrednio z paramentami liturgicznymi.


Kim jest Ministrant LSO Lublin i jakie są jego obowiązki?


Ministrant LSO Lublin wykonuje przede wszystkim podstawowe czynności pomocnicze podczas Mszy Świętych.


Dowiedz się, jakie obowiązki pełni Ministrant LSO Lublin:

LSO Diecezja Lublin Pielgrzymka 2014 Wawolnica Ministranci Schola (50)

Obowiązki Ministranta LSO

Ministranci to najniższy stopień w strukturze Liturgicznej Służby Ołtarza. Zazwyczaj są to młodzi chłopcy uczęszczający do szkoły podstawowej. Ich zadaniem jest wykonywanie czynności pomocniczych w trakcie sprawowania liturgii.

Słowo „ministrant” pochodzi od łacińskiego słowa „ministrare” i oznacza „służyć, pomagać”.

Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu.

Strojem liturgicznym ministranta jest komża.Funkcje ministranckie:
Choralista

Najważniejszym zadaniem choralisty jest dawanie znaków dzwonkami. Czyni to podczas wyjścia z zakrystii, dzwoniąc sygnaturką – dzwonkiem, który wisi przy drzwiach zakrystii. Oprócz tego uderza w gong i dzwoni dzwonkami w czasie Eucharystii – przed i po Przeistoczeniu oraz podczas niego w odpowiednich momentach oraz po Baranku Boży). Znaki dawane dzwonkami informują lud wierny o najistotniejszych momentach liturgii.


Ministrant Ołtarza

Najważniejszym zadaniem ministranta ołtarza jest służenie kapłanowi poprzez przynoszenie do ołtarza darów np. ampułek z winem i wodą, a także przygotowywanie naczyń liturgicznych – rozkładanie bielizny kielichowej na ołtarzu.


Ministrant Krzyża – krucyferariusz

Jego zadaniem jest niesienie krzyża w czasie różnych procesji, tak podczas liturgii jak i nabożeństw. Szczególnym okresem dla krucyferariusz jest Wielki Post i przypadające w nim nabożeństwo drogi krzyżowej.


Ministrant światła – ceroferariusz

Do jego obowiązków należy noszenie świec podczas procesji oraz w czasie odczytywania Ewangelii. Światło ma bardzo istotną symbolikę w liturgii. Chrystus bowiem został zapowiadany jako Światłość. Sam również nazywał siebie Światłością świata.


Ministranci kadzidła (turyferariusz) i łódki (nawikulariusz)

Ministranci kadzidła posługują do kadzidła (trybularza) oraz naczynia z wonną mirrą, zwanego łódka (navicula). Turyferariusz podaje kadzidło kapłanowi (jeśli nie ma diakona bądź ceremoniarza) lub sam wykonuje okadzenia podczas obrzędów np. podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Dba o właściwe przygotowanie, rozpalenie kadzidła, oraz o czystość tych sprzętów.

Nawikulariusz odpowiedzialny jest za łódkę, w której znajduje się kadzidło i dba o to, aby nigdy go nie zabrakło.


Ministrant księgi

Odpowiedzialny jest za wszelkie księgi liturgiczne używane podczas Mszy Świętej oraz nabożeństw. Przed liturgią do jego obowiązków należy zaznaczenie odpowiednich czytań w lekcjonarzu, przygotowanie Ewangeliarza, Mszału oraz innych potrzebnych ksiąg liturgicznych.


Ministranci Mitry i Pastorału – kapariusze/insygiarze

Ich zadaniem jest opieka nad insygniami biskupimi – mitrą i pastorałem podczas mszy z jego udziałem.Ministrant wody

W czasie obrzędów podaje kapłanowi wodę święconą do pokropienia wiernych lub do poświęcenia. Dba o kociołek z wodą oraz o kropidło.

Oficjalna strona internetowa Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Lubelskiej. Witamy serdecznie!

© 2023 LSO Lublin – Wszelkie prawa zastrzeżone.
Twórca strony: MATEUSZ ŚWIST (MŚ)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart