Dekanalny Kurs Lektora 2023/2024

Dekanalny Kurs Lektora 2023/2024

DEKANALNY KURS LEKTORA – MINISTRANT SŁOWA BOŻEGO 2023/2024

W naszej Archidiecezji organizowany jest dekanalny kurs ministranta Słowa Bożego (kurs lektorski) rozpoczynający się od października 2023 roku, a trwający do 30 kwietnia 2024 r. Jest on przeznaczony dla uczniów 7 klas szkół podstawowych oraz licealistów. Odbywać się będzie w dekanatach, prowadzony przez księży dekanalnych duszpasterzy LSO. Zgłoszenia kandydatów na lektora odbywają się bezpośrednio do danego księdza duszpasterza dekanalnego LSO – który wyznacza datę, miejsce oraz godzinę pierwszego spotkania.

Zakończeniem kursu będzie uroczysta promocja do funkcji Ministranta Słowa Bożego – Lektora, udzielona przez J.E. Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika Metropolitę Lubelskiego, w Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie, w Sobotę 18 maja 2024 r. o godz. 18:00.

      Ministrant Słowa Bożego to posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Opis Męki Pańskiej. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii – Ewangeliarz.

„Wszyscy wierni, zgodnie z własną pozycją, winni starać się prowadzić życie święte, przyczyniać się do wzrostu Kościoła i ustawicznie wspierać jego świętość”. (Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 210).

      Odczytywanie słowa Bożego w liturgii powierza się także odpowiednio przygotowanym ministrantom, jednakże, jak czytamy w Instrukcji Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom z dnia 2 X 2007 r. [8], w pkt 10.:

„Należy odróżnić praktykę błogosławienia chłopców do czytania słowa Bożego od posługi lektora. Nie otrzymują oni posługi lektoratu, lecz błogosławieństwo do spełnienia funkcji czytania słowa Bożego w podczas liturgii.”

Kurs lektorski dla ministrantów jest organizowany w Polsce przez diecezjalnych lub dekanalnych duszpasterzy służby liturgicznej, i trwa zazwyczaj około roku. Obejmuje wykłady z podstaw liturgii, biblistyki, teologii, a także warsztaty z fonetyki. Kończy się udzieleniem przez biskupa błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora, odczytanego z Agendy liturgicznej oraz wręczeniem księgi Pisma Świętego.

Cele kursu lektorksiego:

  1. Pogłębienie więzi z Chrystusem.
  2. Ożywienie życia sakramentalnego i modlitewnego.
  3. Pomoc w odkryciu piękna naszej wiary, szczególnie w liturgii i Biblii.
  4. Właściwa umiejętność czytania słowa Bożego.
  5. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie fonetyki, liturgiki i biblistyki.

Nie ma żadnych komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście − 6 =

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart