Kontakt

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza (ministranci i lektorzy)

ks. mgr lic. Marcin Grzesiak – Archidiecezjalny Duszpasterz Ministrantów i Lektorów
Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6
20-105 Lublin
tel. 500 – 565 – 615
e-mail: lso.duszpasterstwo.lublin@gmail.com

ks. mgr Wojciech Lisiecki – Zastępca Archidiecezjalnego Duszpasterza Ministrantów i Lektorów

ks. mgr Łukasz Trzciński – Zastępca Archidiecezjalnego Duszpasterza Ministrantów i Lektorów

Zarząd Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza
e-mail: 
zarzad@lso-diecezja-lublin.pl

Maciej Kowalczyk – prezes
Mateusz Błażejczyk – z-ca prezesa
Adrian Birbach – z-ca prezesa
Szymon Pietrasiak – sekretarz
Jakub Wiącek – sekretarz
Sebastian Tarasiuk
Łukasz Tarasiuk
Mateusz Błażejczyk
Wojciech Maj
Jakub Bochen
Jakub Rodaczek
Kacper Skóra
Michał Wróbel