I zjazd kandydatów na ceremoniarzy 2022-2023

I zjazd kandydatów na ceremoniarzy 2022-2023

LSO Diecezja Lublin Kurs Ceremoniarza 2022-2023 Ceremoniarze Kurs Dom na Podwalu Turnus I (13)

W dniach 7-8 października w Domu na Podwalu odbył się pierwszy zjazd IV edycji Kursu Ceremoniarza w Archidiecezji Lubelskiej. Kandydatów jest 52 z wielu parafii naszej archidiecezji.

I zjazd kandydatów na ceremoniarzy 2022-2023 – podstawowe informacje

Kurs dla ceremoniarzy parafialnych w archidiecezji lubelskiej odbywa się już po raz czwarty. W tym roku zgłosiło się 52 kandydatów z wielu parafii archidiecezji lubelskiej. Będą oni zdobywać formację duchową oraz liturgiczną. Podczas spotkań i licznych wykładów kandydaci będą formowani przez starszych ceremoniarzy pod okiem archidiecezjalnych duszpasterzy LSO.

Kurs ceremoniarza jest kolejną okazją do osobistego spotkania z Jezusem w sakramencie pokuty i pojednania oraz eucharystii w ramach pogłębienia drogi duchowej. Kandydaci na ceremoniarzy będą uczestniczyli w sześciu zjazdach w Domu na Podwalu w Lublinie. W domu rekolekcyjnym przeżyją formację duchową, uczestnicząc w katechezach i wykładach prowadzonych przez duszpasterzy oraz ceremoniarzy. Liczne spotkania oraz ćwiczenia w grupach, będą dotyczyć poszczególnych części Mszy świętej oraz formacji liturgicznej.

LSO Diecezja Lublin Kurs Ceremoniarza 2022-2023 Ceremoniarze Kurs Dom na Podwalu Turnus I (18)

LSO Diecezja Lublin Kurs Ceremoniarza 2022-2023 Ceremoniarze Kurs Dom na Podwalu Turnus I (18)

Jak będzie wyglądał I zjazd kandydatów na ceremoniarzy 2022-2023?

Ministranci, biorący udział w tym wyjątkowym szkoleniu, przez sześć weekendowych spotkań, będą kształtować swojego ducha i dojrzałość chrześcijańską. Zdobędą wiedzę potrzebną do współpracy z zespołem liturgicznym, nauczą się struktury Mszy świętej i poznają szczegółowo Mszał rzymski. Celem kursu jest gruntowne przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji ceremoniarza w swoich parafiach. Kurs zakończy się uroczystym włączeniem w poczet ceremoniarzy w trakcie pielgrzymki ministrantów do Wąwolnicy w dniu 24 czerwca 2023 roku.

LSO Diecezja Lublin Kurs Ceremoniarza 2022-2023 Ceremoniarze Kurs Dom na Podwalu Turnus I (9)

LSO Diecezja Lublin Kurs Ceremoniarza 2022-2023 Ceremoniarze Kurs Dom na Podwalu Turnus I

I zjazd kandydatów na ceremoniarzy 2022-2023: Kurs Ceremoniarza Parafialnego

Kurs Ceremoniarza Parafialnego ma na celu przygotowanie ministrantów Słowa Bożego (lektorów) do następujących zadań:

1. Pomoc w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii podczas Mszy Świętych w niedzielę, podczas uroczystości i innych nabożeństw,

2. Pomoc w sprawowaniu opieki nad małymi grupami kandydatów, ministrantów i lektorów (szczególnie w parafiach, gdzie posługuje jeden ksiądz),

3. Prowadzenie spotkań teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń z liturgii w grupach służby liturgicznej,

4. Czuwanie nad przebiegiem służby Bożej w ciągu całego tygodnia,

5. Dbanie o dyscyplinę, porządek i ciszę w zakrystii,

6. Pełnienie posługi animatora w czasie rekolekcji parafialnych i ministranckich, pomoc w asystach w czasie uroczystości diecezjalnych.

Galeria z I zjazdu Kursu na Ceremoniarza

Nie ma żadnych komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart