W dniach od 15 do 17 października 2021 r., odbył się wyjazd formacyjno-rekreacyjny Ceremoniarzy Archidiecezji Lubelskiej, do Księżówki w Zakopanym, zorganizowany przez Duszpasterstwo LSO. Ceremoniarze uczestniczyli każdego dnia we Mszy świętych oraz modlitwach Liturgii Godzin (Jutrznia i Nieszpory).  W czasie wyjazdu była okazja skorzystać z pięknej jesiennej pogody i pójścia wysoko w góry.

Wyjazd był okazją do zaciśnięcia relacji koleżeńskich i wymienienia doświadczeń liturgicznych. Czas modlitwy i konferencji zarazem był pomocny do nabrania duchowych sił, aby podejmować nowe zadania w służbie ludziom, Kościołowi i Bogu.

Nowy kurs Ceremoniarza planowany jest w październiku 2022 roku i będzie trwał do maja 2023 r. Równocześnie rozpocznie się kurs lektora w dekanatach naszej archidiecezji.