29.09.2022 r. Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie

29 września w Bibliotece Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie miało miejsce spotkanie księży, którzy w archidiecezji pełnią funkcję dekanalnych duszpasterzy ministrantów i lektorów. Na spotkaniu był obecny Biskup Adam Bab, który wręczył nowym duszpasterzom dekanalnym nominacje w imieniu księdza Arcybiskupa. Głównym tematem spotkania była dyskusja oraz ustalenia dotyczące pracy z ministrantami i lektorami w nowym roku duszpasterskim 2022/2023.

Dekanalny duszpasterz działa w ramach Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza. Zostaje wskazany przez dziekana, w porozumieniu z archidiecezjalnym duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza spośród kapłanów pełniących posługę̨ duszpasterską w dekanacie, którzy, o ile to możliwe, w swoim ośrodku duszpasterskim pracują̨ z Liturgiczną Służbą Ołtarza.

Podstawowym zadaniem jest animowanie na terenie dekanatu duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza. Organizując i koordynując pracę w dekanacie, czyni to w porozumieniu z dziekanem, proboszczami oraz opiekunami Liturgicznej Służby Ołtarza. Organizuje i przeprowadza Dekanalną Szkołę̨ Lektora oraz przynajmniej raz na dwa lata, kursy Ministranta Słowa Bożego. Przynajmniej raz w roku organizuje dekanalny dzień́ skupienia Liturgicznej Służby Ołtarza. W porozumieniu z dziekanem i proboszczami wybiera miejsca, gdzie będą̨ prowadzone kursy lektorskie, dekanalne spotkania ministrantów i lektorów oraz inne spotkania duszpasterskie. Szczególnym miejscem dla tego rodzaju spotkań́ winny być́ znajdujące się̨ na terenie dekanatu sanktuaria.

Kalendarium wydarzeń

archidiecezjalnego duszpasterstwa LSO

2022/2023

  1. XII Mistrzostwa LSO w halową piłkę nożną o puchar Metropolity Lubelskiego

15 kwietnia 2023 rok

  1. Ogólnopolska pielgrzymka Szafarzy Komunii Świętej do Wąwolnicy

17 czerwca 2023 rok

  1. Archidiecezjalna pielgrzymka LSO do Wąwolnicy

24 czerwca 2023 rok

  1. Kurs Ceremoniarza w Domu na Podwalu:

07 -08.10.2022r. – Pt/Sb

04 -05.11.2022r. – Pt/Sb

17 -18.02.2023r. – Pt/Sb

10 -11.03.2023r. – Pt/Sb

28 -30.04.2023r. – Pt/Ndz

19 -21.05.2023r. – Pt/Ndz

Status Dekanalnego Duszpasterza LSO archidiecezji lubelskiej