W Czwartek 27.09. br. do Caritas Archidiecezji Lubelskiej przybyło 24 księży, aby uczestniczyć w organizacyjnym spotkaniu dekanalnych duszpasterzy liturgicznej służby ołtarza.

 

Podczas spotkania Ks. dr Krzysztof Kwiatkowski, kanclerz kurii metropolitalnej, w imieniu Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, wręczył nominacje nowym duszpasterzom. Księża reprezentujący poszczególne dekanaty archidiecezji lubelskiej spotkali się z archidiecezjalnym duszpasterzem, aby omówić szczegółowy plan na nadchodzące miesiące. Najważniejsze wydarzenia to Kurs Ceremoniarza parafialnego oraz rozpoczynające się turnieje kwalifikacyjne w halową piłkę nożną, rozgrywane w dekanatach. Omawiana była także przyszło roczna pielgrzymka ministrantów i lektorów do Wąwolnicy, oraz pierwsze wakacyjne OAZY służby liturgicznej.

Wśród kapłanów był także obecny Ks. Andrzej Flis, ojciec duchowny alumnów Metropolitalnego Seminarium Duchownego przewodniczący Zespołu ds. Powołań Kapłańskich. Ojciec duchowny, zaprosił księży do współpracy na rzecz powołań kapłańskich oraz omówił zaangażowanie alumnów w kalendarz pracy duszpasterstwa liturgicznej służby ołtarza.

Jednym z priorytetów rozpoczynającego się roku pracy duszpasterstwa jest Kurs Ceremoniarza parafialnego.  W spotkaniach mogą uczestniczyć starsi ministranci począwszy od ostatniej klasy gimnazjum wzwyż. Spotkania będą odbywały się podczas pięciu weekendowych zjazdów do „Domu spotkania” w Dąbrowicy. Zakończenie kursu i błogosławieństwo do pełnienia funkcji Ceremoniarza, przewidziane jest w czasie uroczystej Mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy, podczas dorocznej pielgrzymki liturgicznej służby ołtarza w dniu 15.06.2019 r.