Relacja z X pielgrzymki ministrantów, lektorów i scholi liturgicznych

Relacja z X pielgrzymki ministrantów, lektorów i scholi liturgicznych

10 Ogólnopolska Pielgrzymka LSO i scholi liturgicznych do Wąwolnicy 15 czerwca 2024 r.

W Sobotę 15 czerwca 2024r. w Wąwolnicy odbyła się 10. Ogólnopolska pielgrzymka Ministrantów i Lektorów do Matki Bożej Kębelskiej. Uczestniczyło w niej 1500 ministrantów i lektorów z całej Polski oraz scholi liturgicznych z archidiecezji lubelskiej wraz z duszpasterzami oraz rodzicami i opiekunami.

Rozpoczynając pielgrzymkę, ministranci i lektorzy wraz ze scholami liturgicznymi, zgromadzili się w Kęble w miejscu objawień Matki Bożej. O godz. 11:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. Wraz z pielgrzymami modlili się w miejscu objawień Matki Bożej, arcybiskupi: abp Stanisław Budzik metropolita lubelski oraz abp Józef Górzyński, metropolita warmiński, delegat Konferencji Episkopatu Polski podkomisji ds. służby liturgicznej. Abp Stanisław Budzik Metropolita Lubelski witając wszystkich pielgrzymów, powiedział:

„Służba Bogu to jedna z dróg odkrywania powołania. Oczywiście nie każdy zostaje księdzem, ale z ministrantów wyrastają ludzie dojrzali, którzy nauczyli się wcześniej wstawać, zachowywać porządek, troszczyć się o wspólnotę. W społeczeństwie odgrywają bardzo cenną rolę. Tu kształtuje się siła charakteru, która przydaje się we wszystkich dziedzinach życia”.

Homilię wygłosił abp Józef Górzyński, który przypomniał, że:

„Sanktuaria to miejsca, gdzie w szczególny sposób łączy się niebo z ziemią, a Bóg szczodrze obdarza proszących łaskami. Dlatego tym bardziej cieszę się z obecności w tym sanktuarium archidiecezji lubelskiej zarówno tak licznej grupy liturgicznej służby ołtarza, jak i scholi. Każdy nosi w sercu jakąś potrzebę lub przepełnia go dziękczynienie – warto właśnie tutaj ofiarować to wszystko Jezusowi poprzez wstawiennictwo Maryi”.

Kaznodzieja przypomniał też jak ważna jest więź i pogłębiona relacja ministranta z Jezusem Chrystusem, która powinna być przyjacielska. Ksiądz arcybiskup przypomniał nauczanie świętego Jana Pawła II, który często przypominał, że młody człowiek powinien być blisko Jezusa w swoim codziennym życiu.

Uroczystą Mszę świętą w Kęble uświetnili: Wojskowa Orkiestra z Lublina pod dyrekcją kpt. Pawła Kołodzieja oraz połączone schole z archidiecezji lubelskiej pod dyrygenturą ks. dr. Tomasza Lisieckiego.

Po liturgii ministranci oraz schole liturgiczne wraz z księżmi arcybiskupami przeszli szlakiem pielgrzymkowym na błonia sanktuarium w Wąwolnicy. Tam odbył się posiłek dla wszystkich uczestników.

Po wspólnej agapie rozpoczął się piknik integracyjny z atrakcjami oraz promocją służb mundurowych. Od godziny 13:00 do wieczora, ministranci oraz schole liturgiczne, spędzali czas na błoniach sanktuarium, przy licznie zgromadzonych atrakcjach sportowych, rekreacyjnych oraz ekstremalnych. Obecni byli funkcjonariusze policji, państwowej straży pożarnej oraz druhowie OSP, którzy służyli uczestnikom pielgrzymki przeróżnymi promocjami sprzętu policyjnego oraz wojskowego. W pielgrzymce wzięli udział: 19 lubelska brygada zmechanizowana, 2 lubelska brygada wojsk obrony terytorialnej, lubelski oddział żandarmerii wojskowej, lubelska komenda wojewódzka policji, powiatowa komenda policji w Puławach, lubelska komenda wojewódzka państwowej straży pożarnej, OSP w Wąwolnicy.

Pielgrzymka przyczyniła się do postaw patriotycznych oraz promowania programu „Warto być Polakiem” nie tylko przez promocje służb mundurowych, ale również pielęgnowanie polskości oraz przekazywanie wartości patriotycznych w czasie całego wydarzenia. W czasie przedsięwzięcia promowane były postawy patriotyczne oraz walory województwa lubelskiego. Dzieci i młodzież zgromadzeni w Wąwolnicy przyjechali z różnych parafii województwa lubelskiego oraz z całej Polski, więc zasięg wydarzenia był bardzo szeroki.

PARTNER WYDARZENIA

Wydarzenie „10. Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów do Wąwolnicy brało udział w Programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem był Samorząd Województwa Lubelskiego”.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - logo
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - logo

Wydarzenie „10. Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów do Wąwolnicy” brało udział w Programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem był Samorząd Województwa Lubelskiego.

Warto być Polakiem - logo

#Lubelskie#WartoByćPolakiem#Kierunek#Lubelskie

Nie ma żadnych komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 − siedem =

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart