Program kursu lektorskiego – propozycja I

PROGRAM KURSU LEKTORSKIEGO – PROPOZYCJA I

Szczegółowy plan formacji lektorów w czasie kursu

Lp. Formacja ascetyczna Formacja liturgiczna Formacja biblijna Formacja fonetyczna
I.
Lektor w zgromadzeniu liturgicznym
Czym jest liturgia? Godność świętość liturgii. Funkcje w zgromadzeniu liturgicznym (ogólnie)
Księga Święta. Zarys historii zbawienia Starego Testamentu
Poznać – zrozumieć tekst.
Reguła 1
II.
Lektor posłańcem Boga
Gesty i postawy ciała podczas liturgii mszalne
Podział ksiąg Pisma Świętego. Język
Głośne czytanie jako przygotowanie.
Reguła 2
III.
Lektor w historii Kościoła
Funkcje ministrantów podczas Mszy Świętej cum populo – ministrant światła
i krzyża (teoria i praktyka)
Przekłady Pisma Świętego
Podział tekstu na części.
Reguła 3
IV.
Ideał lektora
Funkcje ministrantów podczas Mszy Świętej cum populo – ministrant ołtarza, wody i kadzidła (teoria i praktyka)
Natchnienie Pisma Świętego
Przerwy w czytaniu.
Reguła 4
V.
Lektor wzorem postępowania
Lektor w zgromadzeniu eucharystycznym
Pismo Święte Nowego Testamentu
Przerwy – przecinek, dwukropek, cudzysłów.
Reguła 5
VI.
Odpowiedzialność lektora
Księgi liturgiczne, zachowywanie się przy pulpicie i ambonie
Cztery Ewangelie
Akcent logiczny.
Reguła 6
VII.
Znak lektorów (Fos – Dzoe) „Światło – Życie”
Funkcja psałterzysty i kantora
Pismo Święte w księgach liturgicznych
Błędny akcent.
Reguła 7
VIII.
Maryja wzorem lektora
Komentator w liturgii Mszy Świętej, sposób wykonywania modlitwy wiernych
Szacunek dla Świętej Księgi
Melodia zdania.
Reguła 8
IX.
Lektor a Eucharystia
Kierowanie zespołem liturgicznym – przygotowywanie asyst, układ procesji
Wykaz skrótów
Lektor czyta za szybko.
Reguła 9
X.
Wspólnota lektorów
Strój lektora. Miejsce czytania. Rozpoczęcie i zakończenie czytania
Jak przeprowadzić godzinę biblijną? Metody pracy z w grupach
Wysokość tonu.
Reguła 10
XI.
Lektor „nowym człowiekiem”
Omówienie błogosławieństwa lektorów
(próba w kościele)
„Godzina biblijna”
Słyszalność.
Reguła 11
XII. Dzień skupienia
XIII. Eucharystia z udziałem księdza biskupa – błogosławieństwo na ministrantów słowa Bożego (lektorów)