Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów Archidiecezji Lubelskiej w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ministranci dla Niepodległej 1918 – 2018

LINK DO GALERII

W Sobotę 16.06.2018r. w Wąwolnicy odbyła się Archidiecezjalna pielgrzymka Ministrantów i Lektorów do Matki Bożej Kębelskiej. Uczestniczyło w niej 1134 ministrantów i lektorów wraz z duszpasterzami oraz rodzicami i opiekunami. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się w klimacie patriotycznym z racji roku jubileuszowego 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

            Najpierw ministranci i lektorzy przeszli w pielgrzymce z Kębła do sanktuarium w Wąwolnicy, a następnie uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył ks. dr Krzysztof Kwiatkowski, kanclerz kurii metropolitalnej w Lublinie. W homilii podkreślał znaczenie służby i poświęcenia w życiu, dla Kościoła i ojczyzny. – Warto życie dawać na służbę dla innych. Ale należy do tak pojętej służby Bogu i ojczyźnie wychowywać. Służba przy ołtarzu przygotowuje wielu z nas do pewnych obowiązków w życiu. Przygotowuje ministrantów i lektorów. Do pracy, do odpowiedzialności za rodzinę – mówił. Zwracał uwagę, że praca z ministrantami to ważna część pracy duszpasterskiej w każdej parafii, a od osobowości i charyzmy księdza zależy liczba ministrantów w parafii. Kanclerz lubelskiej kurii podkreślał przy tym, że wielu ludzi pełniących dziś odpowiedzialne stanowiska przyznaje się do bycia w przeszłości ministrantem.

– Chrystus w Eucharystii sam oddaje się dla nas. Miłość i poświęcenie to dwa słowa, które idą w parze – podkreślał ks. K. Kwiatkowski. – Módlmy się o taką postawę miłości i poświęcenia w naszym życiu – zakończył.

We Mszy św. z ceremoniałem wojskowym, uczestniczyli m.in. wojewoda lubelski Przemysław Czarnek z żoną Katarzyną, poseł Sylwester Tułajew, Jarosław Kwasek, zastępca dyrektora Agencji Mienia Wojskowego, płk Piotr Chudzik, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, podinsp. Jerzy Czebreszuk, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji, starszy bryg. Grzegorz Podhajny, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Pułkownik Chudzik odczytał również list od Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, który osobiście pozdrowił zgromadzoną służbę liturgiczną ołtarza. Głos zabrał również wojewoda lubelski, który wspomniał swoją służbę ministrancką i zaznaczył, że ministrantem jest się zawsze.

Wszystkich zebranych powitał ks. Jerzy Ważny, proboszcz i kustosz sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej. Po wprowadzeniu sztandaru Wojska Polskiego do kościoła orkiestra wojskowa odegrała hymn Polski.

Po liturgii odbył się piknik integracyjny z atrakcjami oraz promocją służb mundurowych i grochówką wojskową. Od godziny 12:00 do wieczora, ministranci spędzali czas na błoniach sanktuarium, przy licznie zgromadzonych atrakcjach sportowych, rekreacyjnych oraz ekstremalnych. Obecnych było ok 30 funkcjonariuszy policji, którzy służyli chłopcom przeróżnymi promocjami sprzętu policyjnego. Wojsko polskie także było bardzo zaangażowane, poprzez ciężki sprzęt wojskowy oraz pojazdy, które można było obejrzeć. Państwowa straż pożarna również była bardzo zaangażowana w piknik, na błoniach Sanktuarium. Ministrantom towarzyszył także specjalny pokaz antyterrorystów oraz wozu bojowego. Spotkanie zakończyło się o godz. 18:00.