Pielgrzymka LSO 2022

Pielgrzymka LSO i scholi liturgicznych do Wąwolnicy odbędzie się w sobotę 18 czerwca 2022r.