Ogólny zarys formacji

 

FORMACJA MĘSKIEJ SŁUŻBY LITURGICZNEJ

WEDŁUG STOPNI

(ministrantów i lektorów)

Program formacji męskiej służby liturgicznej w archidiecezji lubelskiej jest adaptacją Krajowego Programu Służby Liturgicznej (KDSL). Rysuje się on w następujący sposób:

W zakresie szkoły podstawowej:
(1) klasa III – kandydat na ministranta
(2) klasa IV – choralista (ministrant)
(3) klasa V – ministrant światła
(4) klasa VI – ministrant księgi

W zakresie szkoły gimnazjalnej:
(5) klasa I – ministrant ołtarza
(6) klasa II – formacja na ministranta słowa Bożego (kurs lektorski)
(7) klasa III – ministrant słowa Bożego (promowany lektor)

W zakresie szkoły średniej:
(8) klasa I – ceremoniarz
(9) klasa II – animator
(10) klasa III i później – przygotowanie do stałego lektoratu

W ramach stopni ministranckich przewidziane jest szkolenie według poszczególnych funkcji liturgicznych:

Parafialna Szkoła Ministranta

Lp. Stopień Funkcje
1. Kandydat Kandydat
2. Choralista (ministrant) Ministrant
3. Ministrant światła Ministrant światła
4. Ministrant księgi Ministrant krzyża
Ministrant księgi
5. Ministrant ołtarza Ministrant wody
Ministrant kadzidła
Ministrant ołtarza

 

Stopnie szkoleniowe wśród lektorów:

Dekanalna
Szkoła
Lektora
1. Kurs na ministranta słowa Bożego
Ministrant słowa Bożego (lektor)
Diecezjalna
Szkoła Ceremoniarza
i Animatora
2. Ceremoniarz
3. Animator

Przygotowanie do stałego lektoratu i akolitatu

 

Program ten wprowadza takie nazwy jak: Parafialna Szkoła Ministranta, Dekanalna Szkoła Lektora i Diecezjalna Szkoła Animatora. W ten sposób wyszczególnia się miejsca, w którym zdobywane są poszczególne stopnie – na poziomie ministranta miejscem tym jest parafia, lektor odbywa formację na kursie lektorskim na forum dekanatu, zaś ceremoniarz i animator na kursach organizowanych na szczeblu diecezjalnym.

Źródło: ks. Grzegorz Rzeźwicki, Od kandydata przez stopnie ministranta, funkcję lektora i ceremoniarza do animatora, Tarnów 2006, s. 95-98.

 

 

Wykaz podręczników i notatników

Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej opracowało następujące podręczniki i notatniki przewidziane do pracy wśród ministrantów:

 

I rok formacji:
S. Szczepaniec (red.), Kandydat na ministranta, Kraków 2004.

Notatnik kandydata na ministranta, Kraków 2004.

II rok formacji:
S. Szczepaniec (red.), Choralista, Kraków 1982.

Notatnik choralisty, Kraków 2004.

 

III rok formacji:
S. Szczepaniec (red.), Ministrant światła, Kraków 1983.

Notatnik ministranta światła, Kraków 1983.

 

IV rok formacji:
S. Szczepaniec (red.), Ministrant księgi, Kraków 1984.

Notatnik ministranta księgi, Kraków 1985.

 

V rok formacji:
S. Szczepaniec (red.), Ministrant ołtarza, Kraków 1986.

Notatnik ministranta ołtarza, Kraków 1986.

 

Niezbędną pomocą jest także Ceremoniał posług liturgicznychwydany przez ks. Stanisława Szczepańca (Kraków 1987). Jest już dostępny tekst roboczy nowego Ceremoniału wspólnoty parafialnej, z roku 2002 na stronie internetowej:http://www.kkbids.episkopat.pl/ceremonial/metoda.htm