Ministrant ołtarza

MINISTRANT OŁTARZA

Ministrant ołtarza pełni swoją posługę wobec kielicha i pateny, chleba, wina i wody. Powinien znać wszystkie naczynia liturgiczne i troszczyć się o to, aby święte naczynia były otaczane należytym szacunkiem. W czasie Komunii Świętej pełni swą funkcję przy patenie. Funkcja ministranta ołtarza jest jedną z najczęściej wykonywanych czynności ministranckich.

Materiały szkoleniowe:
S. Szczepaniec (red.), Ministrant ołtarza, Kraków 1986.
Notatnik ministranta ołtarza, Kraków 1986.
CPL 55-66.