Ministrant kadzidła

MINISTRANT KADZIDŁA

Pełnienie funkcji ministranta kadzidła dotyczy dwóch osób: turyferariusza, który niesie kadzielnicę, oraz nawikulariusza, który niesie naczynie z kadzidłem, zwane najczęściej ze względu na swój kształt łódką. Dbają oni o poprawne wykonywanie swoich czynności: sposób niesienia kadzielnicy i łódki, podawania do zasypywania, przekazywania celebransowi i okadzania. Szczególną troską ich troską ma być należyte przygotowanie węgielków i kadzidła i pozostawienie porządku po zakończeniu posługi.

Materiały szkoleniowe:
S. Szczepaniec (red.), Ministrant ołtarza, Kraków 1986, s. 290-348.
Notatnik ministranta ołtarza, Kraków 1986, s. 134-163.
CPL 66.