9 września 2020 roku, Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik ustanowił Lektorami, w parafii pw. św. Józefa w Lublinie 217 młodych chłopców z całej archidiecezji.

Od października 2019 roku prowadzony był w dekanatach naszej archidiecezji kurs Ministranta Słowa Bożego – Kurs Lektorski. Każdy z duszpasterzy dekanalnych miał za zadanie przygotować kandydatów do tej funkcji poprzez spotkania formacyjne: konferencje, spotkania z logopedą, ćwiczenia praktyczne z czytania Słowa Bożego.

– Kochani kandydaci, pełnicie ważną służbę w Kościele, służbę Słowu Bożemu – podkreślił abp Stanisław Budzik. – Za chwilę otrzymacie księgę Pisma Świętego, księgę Słowa Bożego, które będziecie głosić podczas liturgii. Weźcie ją nie tylko do ręki, ale do serca. Niech kształtuje wasze życie, wskazuje drogę i pomaga przynosić dobre owoce. Wydobywajcie ze skarbca serc słowa piękne i dobre, prowadzące do szlachetnych czynów. Niech Słowo Boże nauczy was budować na skale, niech ustrzeże od budowania na piasku złudnych obietnic. Niech napełni serca pokojem i radością w tej pięknej służbie, którą dziś przyjmujecie – mówił do kandydatów ksiądz arcybiskup Stanisław.

Widzialnym znakiem dla lektorów był obrzęd wręczenia Pisma Świętego. W czasie uroczystości zgromadzeni byli liczni kapłani oraz rodzice nowo powołanych Lektorów. Mszę świętą uświetniła obecność Chóru i orkiestry symfonicznej „Jubileum” pod dyrekcją Pana Tomasza Orkiszewskiego. Nad całą liturgią czuwał Ceremoniarz Archidiecezjalny Ks. Grzegorz Bogdański wraz z ceremoniarzami. Obecni także byli Diakoni oraz alumni Metropolitalnego Seminarium Duchownego.