17 maja 2018 roku, Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik ustanowił Lektorami, w Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie 290 młodych chłopców z całej archidiecezji.

Od października 2017 roku prowadzony był w 25 dekanatach naszej archidiecezji kurs Ministranta Słowa Bożego – Kurs Lektorski. Każdy z duszpasterzy dekanalnych miał za zadanie przygotować kandydatów do tej funkcji poprzez spotkania formacyjne: konferencje, spotkania z logopedą, ćwiczenia praktyczne z czytania Słowa Bożego.

„Jesteście solą ziemi i światłem świata”. – mówił Arcybiskup w czasie Mszy świętej. „Byłoby rzeczą wspaniałą, drodzy chłopcy, gdyby przez waszą posługę ludzie mogli pokochać i odkrywać piękno Pisma Świętego” – mówił, zwracając się do nowych lektorów. „Aby się tak stało, musicie zawsze starannie przygotowywać się do czytania słowa Bożego w zgromadzeniu wiernych. Aby tak było, musicie sami pokochać Pismo Święte i napełniać się jego treścią – aby to, co czytacie, dotykało waszego serca – pouczał Pasterz Archidiecezji.

Widzialnym znakiem dla lektorów był obrzęd wręczenia Pisma Świętego. W czasie uroczystości zgromadzeni byli liczni kapłani oraz rodzice nowo powołanych Lektorów. Mszę świętą uświetniła obecność Chóru Archidiecezjalnego Pueri Cantores Lublinenses, pod Dyrekcją Księdza Atilli Hontiego. Nad całą liturgią czuwał Ceremoniarz Archidiecezjalny Ks. Grzegorz Bogdański.