Kandydat

KANDYDAT

Formacja kandydata na ministranta to początek dziesięcioletniej drogi formacji liturgicznej. Jest to praca wstępna, wprowadzająca. Jej zadaniem jest przygotować chłopców do wykonywania najważniejszych czynności ministranckich i ukazać właściwy obraz ministranta – jaki powinien być i jakie wymagania mu się stawia. Kandydat musi rozpoznać, czy droga służby przy ołtarzu jest dla niego. Praca kandydata stanowi pewną całość z formacją choralisty. Większość wątków o charakterze wprowadzającym jest rozłożona na dwa lata. Przez te lata poznajemy także główne hasła słowniczka liturgicznego.

W formacji kandydata układ tematów koncentruje się wokół trzech zagadnień:

Część I – „Kto to jest ministrant?”
Część II – „Posługa ministranta”
Część III – „Kościół – miejsce posługi ministranta”

Pod koniec pierwszego roku pracy odbywa się uroczysty obrzęd przyjęcia chłopców do grona ministrantów, według obrzędów zamieszczonych w agendzie liturgicznej. Aby otrzymać błogosławieństwo z tej okazji, należy ukończyć formację kandydata, okazać wypełniony notatnik, przejść weryfikację (egzamin) wraz z wpisem oceny do notatnika oraz przystąpić do sakramentu pokuty.
Uroczyste przyjęcie do grona służby liturgicznej odbywa się podczas Mszy św., na którą zapraszamy rodziny ministrantów.

Materiały szkoleniowe:
S. Szczepaniec (red.), Kandydat na ministranta, Kraków 2004.
Notatnik kandydata, Kraków 2004.