Kurs dla ceremoniarza parafialnego i animatora służby liturgicznej w archidiecezji lubelskiej odbywa się już po raz trzeci. Wraz z kandydatami do tytułu ceremoniarza, których w tym roku jest 90, w kursie uczestniczą też Ceremoniarze, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach. Są animatorami w małych grupach i przewodnikami dla swoich kolegów, którzy chcą iść podobną do nich drogą. Kurs ceremoniarza, jest kolejną okazją do osobistego spotkania z Jezusem, oraz do pogłębienia swojej wiedzy dotyczącej liturgii.

Kandydaci na ceremoniarzy będą uczestniczyli w pięciu zjazdach w „Domu spotkania” w Dąbrowicy. Tutaj razem przeżyją formację duchową, uczestnicząc we Mszy świętej oraz katechezach i wykładach prowadzonych przez duszpasterzy. Ministranci, którzy biorą udział w tym wyjątkowym szkoleniu, przez pięć kolejnych weekendowych spotkań, będą kształtować swojego ducha i dojrzałość chrześcijańską. Zdobędą wiedzę potrzebną do współpracy z zespołem liturgicznym, nauczą się struktury Mszy świętej i poznają Mszał rzymski. Celem kursu jest gruntowne przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji ceremoniarza w swoich parafiach. Kurs zakończy się uroczystym włączeniem w poczet ceremoniarzy w trakcie pielgrzymki ministrantów do Wąwolnicy w dniu 15 czerwca 2019 roku.