Choralista

CHORALISTA (ministrant)

Celem drugiego roku formacji jest przeżycie przez chłopców osobistego spotkania z Bogiem, który mówi do nas w liturgii. Bardzo szczegółowo omawia się w jego trakcie strukturę Mszy św. i uczy się właściwego w niej uczestnictwa. W formacji choralisty zwraca się uwagę na czynne uczestnictwo w Eucharystii przez odpowiedzi, recytacje i śpiewy. Program formacyjny przewiduje znajomość śpiewu w czasie liturgii. Zwraca się więc uwagę na funkcje dialogu. Ponadto choralistom przypisuje się funkcję dzwonienia. Choralistów nazywamy najczęściej ministrantami. W rzeczywistości ministrant (choralista) spełnia podstawowe funkcje przy ołtarzu.

Materiały szkoleniowe:
S. Szczepaniec (red.), Choralista, Kraków 1982.
Notatnik choralisty, Kraków 2004.
CPL 68 – Szczepaniec S., Ceremoniał posług liturgicznych, Kraków 1987, str. 68.