Ceremoniał wspólnoty parafialnej

CEREMONIAŁ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=50

Dotychczas ukazał się Ceremoniał posług liturgicznych wydany przez ks. Stanisława Szczepańca (Kraków 1987).