Archidiecezjalne ustanowienia lektorów w Lublinie 18.05.2024 r.

Archidiecezjalne ustanowienia lektorów w Lublinie 18.05.2024 r.

Arcybiskup Stanisław w czasie uroczystej Mszy Świętej w Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie ustanowił 215 nowych lektorów. Obecnych było 40 kapłanów oraz wielu rodziców i bliskich nowo ustanowionych starszych ministrantów. Lektorzy pochodzą z 18 dekanatów tj. z  80 parafii. Przyjechali z różnych stron archidiecezji, z parafii dużych i tych całkiem małych, gdzie od kilku lat służą przy ołtarzu. Od teraz nie tylko będą służyć do Mszy Świętej, ale i czytać słowo Boże z ambony jako lektorzy.

„Dla naszego sanktuarium Świętej Rodziny to wydarzenie historyczne, bo nigdy w tym miejscu nie było tak wielu lektorów i nie odbywała się tak ważna uroczystość. Data 18 maja dla naszej wspólnoty ma szczególne znaczenie – to dzień urodzin św. Jana Pawła II, który właśnie w tym miejscu odprawił Mszę św. dla miliona ludzi i udzielił święceń kapłańskich diakonom z całej Polski. Tym bardziej ten dzień, kiedy zostajecie ustanowieni lektorami, nabiera dodatkowego znaczenia poprzez modlitwę za wstawiennictwem świętego papieża Polaka” – mówił ks. prał. Tadeusz Pajurek, proboszcz parafii, która jest sanktuarium Świętej Rodziny na Czubach w Lublinie.

Nowi lektorzy, w większości to młodzi chłopcy, podkreślający, że chcą się wzorować na świętym Janie Pawle II, który także jako młodzieniec służył przy Ołtarzu jako ministrant w wadowickim kościele. Oczywiście nie mogli Go osobiście poznać, ale chętnie słuchają świadectw ludzi, którzy spotykali się z nim, uczestniczyli w pielgrzymkach i audiencjach, czy też starają się poznać papieskie nauczanie.

abp Stanisław Budzik zwracając się do nowych lektorów zachęcał ich, by nie tylko czytali słowo Boże, ale i brali je sobie do serca dając świadectwo więzi z Jezusem Chrystusem.

„Liturgia przenosi nas do Wieczernika, do Jerozolimy, gdzie apostołowie zgromadzeni wraz z Maryją mają otrzymać Ducha Świętego, który pomoże im wypełnić zadanie wyznaczone przez Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. W apostołach, którzy otrzymują Ducha, są niejako obecni nie tylko przedstawiciele wszystkich narodów, ale i przyszłe ludy, które przyjdą w przyszłych pokoleniach do Kościoła przez głoszenie Słowa. Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – wołał Jan Paweł II w Warszawie – tzn. klucz do rozumienia rzeczywistości jaką jest człowiek. Człowiek nie może też sam siebie zrozumieć bez Chrystusa, nie wie kim jest, jaka jest jego godność i jakie jest jego ostateczne przeznaczenie” – mówił abp Stanisław.

Skrócona galeria zdjęć

Nie ma żadnych komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart