Akt Zawierzenia LSO Niepokalanemu Sercu NMP

0513-fatima_2

Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu NMP

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą!

Błogosławiona jesteś, Maryjo, posłana przez Boga do Wąwolnicy, która przynosisz światu orędzie nadziei, wezwanie do modlitwy i pokuty oraz prośbę o wynagradzanie za grzechy popełniane przez współczesnych ludzi.

Staję dzisiaj przed Tobą, Matko moja, Matko rodzin, Matko ludzi i całych narodów. Ty znasz wszystkie moje cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością, jakie wstrząsają naszym współczesnym światem. Proszę przyjmij moje wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij mnie macierzyńską miłością. Oddaję się dziś Tobie Matko Najświętsza bez zastrzeżeń, bym był CAŁY TWÓJ aż na wieki, by nic nie odłączyło mnie od Jezusa, Zbawiciela świata. Niech moje poświęcenie, zjednoczone z poświęceniem Twego Syna, ma moc przemieniać otaczający nas świat. Niech ogarnie wszystkich ludzi i przewyższa wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka.

Pomóż mi mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech: grzech w każdej jego postaci: w nas i wokół nas. Niech moje dziecięce oddanie się Tobie stanie się narzędziem, którym posłużysz się zgodnie z wolą Bożą, aby rychlej nadeszła cywilizacja miłości, aby pojawiła się wśród nas wiosna chrześcijaństwa i zakwitła świętością życia wśród nas, naszych rodzin i całych narodów. Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Odkupienia: potęga Miłości Miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei! Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat! Staję przed Tobą Matko moja i zawierzam się Twemu Niepokalanemu Sercu. Oddaję wszystko Tobie Maryjo na własność. Amen

  • Pod Twoją obronę….