Pielgrzymka LSO 2020

Pielgrzymka LSO i scholi liturgicznych do Wąwolnicy odbędzie się w sobotę 20 czerwca 2020r.

Informacje szczegółowe dotyczące Pielgrzymki zostaną podane wkrótce.