Nasz kanał na YouTube!

Obrzęd błogosławieństwa lektorów (ministrantów słowa Bożego)

Obrzęd błogosławienia lektorów (ministrantów słowa Bożego)

Agenda Liturgiczna Diecezji Tarnowskiej 
(red. ks. B. Margański, ks. R. Biel), Tarnów 2002, s. 424-426).

Obrzęd błogosławienia lektorów może być dokonany – po odbytym kursie lektorskim – w czasie Mszy Świętej (po liturgii słowa Bożego) albo podczas nabożeństwa słowa Bożego. Czytania można wybrać z liturgii dnia albo np: Pwt 30,10-14; 2 Tm 3,14-17; Mt 5,14-19; Łk 4,16-21.

Wprowadzenia do posługi lektora dokonuje Ks. Biskup lub Jego delegat.
Obrzęd rozpoczyna się od przedstawienia kandydatów do posługi lektora.

Ksiądz Opiekun – Duszpasterz Służby Ołtarza mówi:
Niech przystąpią ci, którzy mają być dopuszczeni do posługi lektora.

Jeśli wywołuje się imiennie kandydatów, wówczas każdy z wywołanych odpowiada:

Jestem,
i czyni krok ku ołtarzowi.

Gdy wszyscy kandydaci ustawią się przed ołtarzem, Ksiądz Opiekun zwraca się do Celebransa:
Najczcigodniejszy Księże Biskupie (Czcigodny Księże), zebrani tu młodzieńcy (bracia) proszą o dopuszczenie ich do pełnienia posługi lektorów podczas sprawowania liturgii i odprawiania nabożeństw.

Celebrans:
Czy zasługują na to, aby powierzono im zaszczytną służbę lektorów w zgromadzeniu liturgicznym?

Ksiądz Opiekun:
Tak, albowiem przez godnie pełnioną posługę ministranta i przez sumienne uczestnictwo w przygotowaniu się do pełnienia nowej posługi lektora, dali dowód swej duchowej dojrzałości i szczerej troski o sprawy Boże.

Celebrans:
Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego przyjmujemy tych młodzieńców (braci) do grona parafialnych lektorów.

W: Bogu niech będą dzięki.

Celebrans:
Najmilsi, pokornie prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby pobłogosławił tych młodzieńców (braci), którzy w zgromadzeniu liturgicznym mają uroczyście proklamować Słowo Boże. Niech udzieli im pomocy do godnego wypełnienia tej zaszczytnej i odpowiedzialnej posługi.

Kandydaci klękają. Wszyscy przez chwilę modlą się w ciszy. Następnie celebrans wyciąga ręce nad kandydatami i mówi:
Wszechmogący i miłosierny Boże, który w historii zbawienia wielokrotnie objawiłeś się człowiekowi, a gdy nastała pełnia czasów posłałeś swojego Syna, aby objawił wszystkim ludziom tajemnicę Twojej miłości. Prosimy Cię, pobłog+osław tych, których dopuszczasz do pełnienia posługi lektorów. Spraw, aby oni przez czytanie i rozważanie Twojego słowa, byli przez nie kształtowani i wiernie przekazywali je swoim siostrom i braciom. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W: Amen.

Nowi lektorzy wstają. Następuje błogosławieństwo alb lektorskich.

Celebrans:
Módlmy się:
Boże, Ojcze Święty, Stwórco świata i Źródło życia. Ty, nam dałeś swego Syna, Jezusa Chrystusa, jako naszego Brata i Odkupiciela. On jest naszą Drogą Prawdą i Życiem. Prosimy Cię, pobło+gosław te alby, które będą nosić lektorzy podczas sprawowania liturgii i odprawiania nabożeństw. Niech te białe alby będą znakiem gotowości uważnego czytania i wiernego wypełniania Słowa Bożego. Przez Chrystusa, Pana Naszego.
W: Amen

Celebrans kropi alby wodą święconą. Później mają miejsce obłóczyny lektorów.
Celebrans mówi: Ubierzcie się w alby, w których będziecie służyć Bogu podczas świętych obrzędów.
Teraz starsi lektorzy (lub rodzice) pomagają nowym lektorom przy wkładaniu alb. W tym czasie wszyscy śpiewają stosowną pieśń.
Z kolei następuje przekazanie Pisma Świętego. Celebrans ukazuje lekcjonarz i mówi:
Oto księga Słowa Bożego. Poznajcie to słowo i wprowadzajcie je w czyn. Starannie przygotowujcie czytania bliblijne i wiernie przekazujcie Objawienie Boże na duchowy pożytek wasz i wszystkich słuchaczy.

Lektorzy odpowiadają:
Pragniemy to czynić szczerze i z radością. Amen.
Odtąd nowi lektorzy pełnią swoje funkcje liturgiczne.