Drodzy Ministranci i Lektorzy Archidiecezji Lubelskiej!

2

W naszej archidiecezji od października 2019, jest organizowany kurs Ministranta słowa Bożego (Kurs Lektorski). Spotkania formacyjne trwają cały rok szkolny 2019/2020. Kurs jest przeznaczony dla uczniów VIII klas podstawowych i licealistów. Odbywa się w dekanatach i jest prowadzony przez dekanalnych duszpasterzy lso.

Uroczyste zakończenie kursu odbędzie się we wrześniu (termin zostanie podany w najbliższym czasie) w dwóch grupach. Uroczyste Msze św. ustanowienia lektorów będą sprawowane w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej oraz w parafii pw. św. Jozefa w Lublinie (LSM) pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego oraz Biskupa Adama Baba.

Kurs Ministranta słowa Bożego przygotowuje do podjęcia funkcji lektora w czasie liturgii. Funkcją własną lektora jest wykonywanie czytań z Pisma świętego, z wyjątkiem Ewangelii oraz podawanie intencji modlitwy wiernych, a gdy nie ma psałterzysty może również wykonywać psalm między czytaniami. Zaproszony jest także do dzielenia się Chrystusem w codziennym życiu.

 

Cele kursu:

  1. Pogłębienie więzi z Chrystusem.
  2. Ożywienie życia sakramentalnego i modlitewnego.
  3. Pomoc w odkryciu piękna naszej wiary, szczególnie w liturgii i Biblii.
  4. Właściwa umiejętność czytania słowa Bożego.
  5. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie fonetyki, liturgiki i biblistyki.

Propozycja spotkań w oparciu o materiały pomocnicze

I Spotkanie formacja ascetyczna (Dlaczego Msza Św. jest najważniejsza? Pełne uczestnictwo we Mszy Św. Sakrament pojednania w życiu lektora. Modlitwa w życiu lektora – modlitwa Pismem Św.)

II Spotkanie –  formacja liturgiczna (Księgi czytań liturgicznych. Pismo św. w Liturgii Słowa Bożego. Lektor przed, podczas i po czytaniu. Postawy i gesty liturgiczne. Posługi i funkcje we Mszy św. Strój Lektora.)

III Spotkanie formacja ascetyczna (Czy dobrze czynię że wierzę? Co mnie przekonuje, że Bóg istnieje? Praca nad sobą. Potrzeba i znaczenie świadectwa o Chrystusie.)

IV Spotkanie – formacja biblijna  (Podstawowe wiadomości o Piśmie Św. Natchnienie biblijne. Palestyna w czasach Jezusa. Życie pierwszych chrześcijan. Szacunek wobec Pisma św. Dlaczego warto czytać Biblię?)

V Spotkanie – formacja fonetyczna (Oddech. Artykulacja. Akcent gramatyczny)

VI Spotkanie – formacja fonetyczna (Akcent logiczny. Modulacja głosu)

VII Spotkanie – formacja fonetyczna (Zasady poprawnego czytania)

VIII, IX, X Spotkanie – ćwiczenia w zachowaniu lektora przy ambonie.