Nasz kanał na YouTube!

Archidiecezjalny Kurs Lektorski – Ministrant Słowa Bożego

 

2

Drodzy Ministranci Archidiecezji Lubelskiej!

          W naszej archidiecezji organizowany jest kurs Ministranta słowa Bożego (Kurs Lektorski) od 21 października 2017 roku. Będzie on trwał cały rok szkolny, prowadzony przez duszpasterzy dekanalnych. Jest on przeznaczony dla uczniów II – III klas gimnazjum i licealistów. Odbywać się będzie w dekanatach, prowadzony przez Dekanalnych Duszpasterzy LSO. Prosimy o zapisy u swoich Księży opiekunów, którzy są poinformowani o szczegółach kursu. Zapisy są przyjmowane do 18 października br. Ksiądz opiekun powinien zgłosić listę chętnych z parafii, do Księdza Duszpasterza Dekanalnego LSO w danym dekanacie do dnia 18.10.2017r.

Zakończeniem kursu będzie uroczysta promocja do funkcji Ministranta Słowa Bożego – Lektora, udzielona przez J.E. Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika Metropolitę Lubelskiego w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej dn. 17.05.2018 r. o godz. 18:00.

 

Kurs Ministranta słowa Bożego przygotowuje do podjęcia funkcji lektora w czasie liturgii. Funkcją własną lektora jest wykonywanie czytań z Pisma świętego, z wyjątkiem Ewangelii oraz podawanie intencji modlitwy wiernych, a gdy nie ma psałterzysty może również wykonywać psalm między czytaniami. Zaproszony jest także do dzielenia się Chrystusem w codziennym życiu.

 

Cele kursu:

  1. Pogłębienie więzi z Chrystusem.
  2. Ożywienie życia sakramentalnego i modlitewnego.
  3. Pomoc w odkryciu piękna naszej wiary, szczególnie w liturgii i Biblii.
  4. Właściwa umiejętność czytania słowa Bożego.
  5. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie fonetyki, liturgiki i biblistyki.

 

Propozycja spotkań w oparciu o materiały pomocnicze

I Spotkanie – formacja ascetyczna (Dlaczego Msza Św. jest najważniejsza? Pełne uczestnictwo we Mszy Św. Sakrament pojednania w życiu lektora. Modlitwa w życiu lektora – modlitwa Pismem Św.)

II Spotkanie –  formacja liturgiczna (Księgi czytań liturgicznych. Pismo św. w Liturgii Słowa Bożego. Lektor przed, podczas i po czytaniu. Postawy i gesty liturgiczne. Posługi i funkcje we Mszy św. Strój Lektora.)

III Spotkanie – formacja ascetyczna (Czy dobrze czynię że wierzę? Co mnie przekonuje, że Bóg istnieje? Praca nad sobą. Potrzeba i znaczenie świadectwa o Chrystusie.)

IV Spotkanie – formacja biblijna  (Podstawowe wiadomości o Piśmie Św. Natchnienie biblijne. Palestyna w czasach Jezusa. Życie pierwszych chrześcijan. Szacunek wobec Pisma św. Dlaczego warto czytać Biblię?)

V Spotkanie – formacja fonetyczna (Oddech. Artykulacja. Akcent gramatyczny)

VI Spotkanie – formacja fonetyczna (Akcent logiczny. Modulacja głosu)

VII Spotkanie – formacja fonetyczna (Zasady poprawnego czytania)

VIII, IX, X Spotkanie – ćwiczenia w zachowaniu lektora przy ambonie.

Pozostaw komentarz: